¿QUÉ ES LA ELECTRICIDAD VERDE Y CÓMO UTILIZARLA? Una breve guía de orientación

Este documento pretende informarte de cómo orientar tu consumo eléctrico hacia las fuentes renovables, reduciendo así el impacto que la generación de electricidad provoca en las personas y en el medio natural en el que vivimos.

Tomar esta sencilla decisión tiene muchas ventajas de carácter social y ambiental. Por ejemplo, con tu gesto haces posible que lo que pagas por tu factura eléctrica favorezca el desarrollo de las fuentes renovables y autóctonas en lugar de hacer mayores los beneficios obtenidos en quemar combustibles fósiles importados.

Sólo tienes que cambiar a una compañía comercializadora que certifique que el origen de la electricidad que comercializa es ‘verde’, de fuentes renovables.

Para que lo hagas, hemos puesto informació en esta guia.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Traducción al castellano de “LA RADIACTIVIDAD Y LA SALUD” con nuevas informaciones.

Este documento divulgativo es una traducción corregida y ampliada de la guía “La radioactivitat i la salut”, ha sido redactado bajo la supervisión de las personas que forman el “Observatori de l’Energia a Catalunya” (OEC).

DESCARGAR, 252 Kb en formato PDF

Publicat dins de General | Deixa un comentari

QUÈ ÉS L’ELECTRICITAT VERDA I COM FER-NE ÚS? Una breu guia d’orientació

Aquest document pretén informar-te de com orientar el teu consum elèctric cap a les fonts renovables, reduint així l’impacte que la generació d’electricitat provoca en les persones i en el medi natural en el que vivim.

Prendre aquesta senzilla decisió té molts avantatges de tipus social i ambiental. Per exemple, amb el teu gest fas possible que el que pagues per la teva factura elèctrica afavoreixi el desenvolupament de les fonts renovables i autòctones en lloc de fer més grossos els beneficis obtinguts en cremar combustibles fòssils importats.

Només cal que canviïs a una companyia comercialitzadora que certifiqui que l’origen de l’electricitat que comercialitza és ‘verd’, de fonts renovables. Aquest simple tràmit administratiu fa que avancem en l’objectiu que tot el subministrament energètic de la societat procedeixi d’energies renovables de mínim impacte ambiental.

Hem posat les idees bàsiques en aquesta guia per ajudar-te a fer-lo.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

El “debat” sobre el PECAC-2020

Pla de l’Energia i del Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020.

El 8 de març de 2011, el Govern va aprovar l’encàrrec al conseller d’Empresa i Ocupació d’iniciar els treballs per a l’elaboració d’un nou Pla de l’Energia de Catalunya que tingui com a horitzó l’any 2020 i que reculli les orientacions polítiques en matèria d’energia de l’actual Govern. En aquesta mateixa línia, el Ple del Parlament, en la sessió del 24 de març de 2011, va aprovar la Moció 8/IX, sobre la política energètica, que insta el Govern a presentar, durant el 2011, el Pla de l’Energia de Catalunya 2012-2020.

Podeu veure tota la documentació OFICIAL existent sobre el procediment i aprovació del PECAC clicant AQUÍ

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Com desendollar-te de l’energia bruta

Doncs no és fàcil.   Però un bon inici és donar-vos d’alta a les comercialitzadores “GESTERNOVA” o “Som energia“, les dues ofereixen electricitat d’origen 100% renovable.

http://www.gesternova.com/

http://www.somenergia.cat/

Si milers i milers de persones ens donem d’alta aconseguim incrementar la quota d’energia renovable a la xarxa, i donem un pas important que indica que l’energia bruta no s’accepta.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Presentació del dossier sobre la radioactivitat i la salut

Tan sols 10 pàgines per saber el mínim necessari sobre una de les causes principals de problemes de salut.

Hem de tenir clar que:

La radioactivitat és una de les formes d’energia que l’ésser humà no percep
amb els sentits. Això ens crea indefensió i fa que ens puguin enganyar
fàcilment.

La indústria nuclear té el seu origen en el poder militar ja que és una manera
d’obtenir plutoni per fer bombes. Això explica el gran interès dels poders polítics
per impulsar-la en els seus inicis.

La indústria nuclear amaga els problemes de la radiació sobre la salut amb el
consens de governants i polítics, sota la pressió social del interessos econòmics
que s’acaben creant al voltant d’aquesta indústria.

Els límits relatius a les dosis admissibles canvien sovint, seguint els criteris
dictats per aquests interessos econòmics i polítics.

Qualsevol dosi, per petita que sigui, pot produir efectes a llarg termini. La
gravetat dels efectes és independent de la dosi, ja que els efectes es
produeixen d’una manera aleatòria. Fet pel qual no hi ha cap dosi segura.

LLEGEIX EL DOSSIER

CONTINGUTS DEL DOSSIER
– SOBRE AQUEST MANUAL
– RADIOACTIVITAT PROVINENT DE L’ENERGIA NUCLEAR
– EFECTES DE LA RADIACIÓ IONITZANT EN EL COS HUMÀ
– EFECTES DE LA RADIACIÓ EN DOSIS INSTANTÀNIES A CURT TERMINI
– DOSI MÀXIMA PERMESA / LLINDAR DE PERILLOSITAT
– CONTAMINACIÓ DE LES CADENES TRÒFIQUES ALIMENTÀRIES
– MESURES DE PROTECCIÓ I SEGURETAT
– LA RADIOACTIVITAT COM A FACTOR REGRESSIU EN L’EVOLUCIÓ DE LES ESPÈCIES
DEL PLANETA TERRA
– CONCLUSIÓ

Publicat dins de General | Deixa un comentari

La clau es diu Garoña – La clave se llama Garoña

La clau es diu Garoña – La clave se llama Garoña

Des de fa un any els grups de pressió favorables a les nuclears venen desenvolupant una campanya amb l’objectiu de que el Govern allargui per 10 anys més la llicència d’explotació de la Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

Aquí , aquí i aquí pots trobar tres exemples d’aquesta campanya. Volen mantenir funcionant a qualsevol preu una central nuclear envellida, perillosa i insignificant a efectes de producció d’energia elèctrica. L’estratègia consisteix en fer creure que només el president del Govern és responsable de que no s’hagi concedit l’allargament de la llicència. En els textos es pot comprovar el nivell de menyspreu i burla a que s’arriba cap a la figura del president Rodríguez Zapatero por haber mostrado públicamente una postura crítica con la energía nuclear.

Amb Garoña els grups de pressió pro nuclears s’han tret la màscara deixant ben clar que el seu allargament obrirà el camí per a la resta de centrals nuclears. Per a ells és una qüestió de principi.

Tan sols una resposta social permetrà que en Garoña es produeixi el tancament que demana una preocupació elemental pel medi ambient i la salut.

CAMPANYA: TANQUEM GAROÑA

——————-

La clave se llama Garoña

Desde hace un año los grupos de presión favorables a las nucleares vienen desarrollando una campaña con el objetivo de que el Gobierno alargue por 10 años más la licencia de explotación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

Aquí , aquí y aquí puedes encontrar tres ejemplos de esta campaña. Quieren mantener funcionando a cualquier precio una central nuclear envejecida, peligrosa e insignificante a efectos de producción de energía eléctrica. La estrategia consiste en hacer creer que sólo el presidente del Gobierno es responsable de que no se haya concedido el alargamiento de la licencia. En los textos se puede comprobar el nivel de desprecio y burla a que se llega hacia la figura del presidente Rodríguez Zapatero por haber mostrado públicamente una postura crítica con la anergía nuclear.

Con Garoña los grupos de presión pro nucleares se han quitado la máscara dejando bien claro que su alargamiento abrirá el camino para el resto de centrales nucleares. Para ellos es una cuestión de principio.

Tan sólo una respuesta social permitirá que en Garoña se produzca el cierre que pide una preocupación elemental por el medio ambiente y la salud.

CAMPAÑA CERREMOS GAROÑA

Publicat dins de General | Comentaris tancats a La clau es diu Garoña – La clave se llama Garoña

TANQUEM LES NUCLEARS – 100% RENOVABLES

Les entitats i persones que formem Tanquem les Nuclears estem compromeses en una doble tasca, que són dues cares del mateix objectiu: aconseguir un tancament urgent i progressiu de les centrals nuclears en funcionament, i avançar cap a la creació d’un sistema energètic  que es basi en els criteris del que s’ha anomenat la Nova Cultura de l’Energia: l’estalvi i l’eficiència com a via per reduir l’espectacular malbaratament energètic dels països rics com el nostre, i la creació d’un sistema de subministrament energètic a partir de fonts 100% RENOVABLES. Aquesta constatació, que seria compartida en termes generals per moltes persones, es dona en un marc de conflicte i urgències.

El conflicte sorgeix de la percepció de les diverses tecnologies renovables en societats riques: la combinació del procés de degradació ecològica, l’aparició d’un horitzó temporal d’exhauriment de les energies fòssils, l’existència d’un nivell de confort energètic, i una ignorància molt urbana sobre la problemàtica de fons de l’ecologia (que s’identifica amb ficticis “paradisos naturals” i poètiques “comunions amb la Natura” de cap de setmana), ha fet que moltes persones hagin descobert els impactes ambientals només en relació amb les energies renovables. Poca gent considera el pes dels impactes ambientals indirectes relacionats amb l’actual consum d’energia fòssil i nuclear. Com a molt, es limiten als impactes directes, que són fàcils de percebre. En canvi, els que es donen a nivell global i difús, que són els més greus, però que només es poden detectar mitjançant investigació i tecnologia, preocupen poc.

Les urgències impliquen dues aspectes:

La urgència que marca les previsions que sorgeixen del IPCC. Tenim un horitzó temporal molt limitat (màxim 10 anys) si considerem les previsions del canvi climàtic i les informacions que deriven de la crisi energètica dels combustibles fòssils.

La urgència implica treballar al mateix temps en les tres direccions marcades: aconseguir impulsar l’estalvi energètic, aconseguir nivells elevats d’eficiència en l’ús de l’energia (Factor 4 o Factor 10) i desplegar el màxim de tecnologies renovables. En el criteri d’urgència està implícita la consciència de la desigualtat: estem treballant des de societats com Catalunya, societats riques i expoliadores de recursos de les zones més pobres del planeta.

Aquesta visió de la problemàtica energètica implica quatre aclariments:

– Considerar que la crisi ecològica és la resultant del model energètic vigent que és que el que continua destruint i devastant. Mentrestant des dels països rics realitzem el debat sobre una transició energètica que ja està en marxa.

– Considerar que a curt termini (10 anys) cal: tancar totes les centrals tèrmiques que funcionen amb carbó i fuel-oil (responsables d’una part important del procés de canvi climàtic), i tancar totes les centrals nuclears (responsables de la generació de residus radioactius d’alta activitat), a mig termini (20 – 25 anys) cal tancar totes les centrals tèrmiques de gas de cicle combinat. Es tracta, en resum, de tancar més del 70 % del potencial de generació elèctrica de Catalunya.

– Considerar que cal anar a una transició en la mobilitat: els recursos fòssils (que progressivament seran cada cop més escassos) hauran de destinar-se prioritàriament a mantenir les infrastructures bàsiques de subministrament, i aprofitar la seva concentració energètica per fabricar elements del model energètic renovable.

– Considerar el temps i les limitacions (la doble urgència de la crisi climàtica i el subministrament) la transició energètica no serà un procés ordenat, fruit d’una planificació consensuada o dirigida; tampoc no serà el resultat d’un debat o d’una elecció amb garanties. De fet, la transició energètica ja fa temps que ha començat; que puguem incidir en ella des dels moviments socials encara està per veure.

Publicat dins de General | Comentaris tancats a TANQUEM LES NUCLEARS – 100% RENOVABLES