DECLARACIÓ FUNDACIONAL DE L’OBSERVATORI DE L’ENERGIA A CATALUNYA (OEC)

ANTECEDENTS
L’energia un factor clau a la nostra societat que afecta tan a aspectes socioeconòmics com mediambientals.
Per això considerem que cal un grup de persones que:
– realitzin un treball d’investigació i de reflexió i el posin a l’abast de tothom;
– es plantegin quin paper ha de jugar la societat de Catalunya en la transició cap a un model energètic sostenible;
– proposin a la societat civil actuacions per avançar cap a un model energètic sostenible.
QUI SOM?

Som un grup de persones que comparteixen la preocupació sobre el model energètic del nostre país, tant des de el punt de vista mediambiental com des del punt de vista socioeconòmic.
Venim de diferents àmbits socials, del moviment ecologista i social, de la comunicació, del món professional, universitari i de l’ensenyament. Junts formen un equip amb coneixements sobre els diferents aspectes relacionats amb l’energia.
Estem preocupades per la conjunció de diverses problemàtiques: el canvi climàtic, els recursos energètics existents, la dependència externa, i els impactes ambientals del sistema energètic a Catalunya.
QUE VOLEM FER?
– L’OEC vol construir un discurs rigorós en l’àmbit energètic
– L’OEC serà un punt de trobada on posar en comú informacions, realitzar investigació, aprofundiment i difusió de la problemàtica energètica (a les quals es vincularan lliurement les persones que en són membres i ho considerin), i on plantejar actuacions a la nostra societat civil.
– L’OEC realitzarà trobades periòdiques, amb la finalitat de crear una dinàmica de participació àgil, i actuarà com altaveu de les iniciatives desenvolupades pels seus membres i treballades a les trobades.
– L’OEC realitzarà propostes d’actuació en la línia expressada en aquesta Declaració a la societat civil organitzada en associacions de tot tipus, i avaluarà el seu resultat i el seu ressò.
– L’OEC serà independent econòmicament, políticament i organitzativament.
CATALUNYA, MAIG DE 2011

Els comentaris estan tancats.